POLEN IN 20 JAAR VAN DICTATUUR NAAR GROEIECONOMIE

POLENMet circa 38,5 miljoen inwoners is Polen veruit het grootste land dat recent is toegetreden tot de Europese Unie. Naast het aantal inwoners is het bruto binnenlands product (bbp) aanzienlijk hoger dan alle overige ‘recente toetreders’, zoals o.a. de Tsjechische Republiek, Hongarije en Roemenië.
Sinds de val van de muur heeft Polen verschillende transformaties – deels simultaan – ondergaan. Dit begon uiteraard met de verandering van een plan- naar een markteconomie. In eerste instantie resulteerde dit met name in de ontwikkeling van een sterke maakindustrie (‘goedkoop lonen land’). Deze ontwikkeling werd deels op eigen kracht gerealiseerd. Daarnaast is Polen ook erg succesvol geweest in het aantrekken van (Westerse) investeerders, die hun productie verplaatsten naar nieuwe Poolse productie locaties.
Een andere opmerkelijke transformatie is die van een gesloten land tot de grootste ‘exporteur van arbeid’. Geen enkel ander land uit de Centraal- en Oost Europese regio heeft zoveel inwoners buiten de landsgrenzen werkzaam. De schattingen medio 2008 begrootten een aantal van 1,5 – 2 miljoen Polen dat elders werkzaam was.

Deze ontwikkelingen hebben tot een substantiële toename in welvaart geleid. De welvaartsgroei gecombineerd met de demografische gegevens en de omvang van het bbp van het land hebben er voor gezorgd dat Polen in toenemende mate gezien dient te worden als een zeer interessante afzetmarkt voor producten en / of diensten.

ECONOMISCHE SITUATIE POLEN

Het hoeft geen betoog dat de huidige economische situatie wereldwijd en in de Europese Unie verre van ideaal is. Tot op heden weet Polen zich grotendeels aan deze malaise te onttrekken. Uiteraard is de economische groei minder dan in de voorgaande jaren, maar op dit moment is nog steeds sprake van economische groei. Hierdoor neemt Polen binnen de EU samen met Cyprus een unieke positie in. Daar waar in andere landen overheden bovendien allerlei ingrepen moesten uitvoeren om het bankwezen te redden, hoeft de Poolse regering niet één Zloty te investeren in banken.
Er zijn zelfs sectoren die een uitzonderlijk hoge groei doormaken. Een voorbeeld hiervan is de Poolse bouwnijverheid. De groei in juni 2009 t.o.v. juni 2008 bedraagt +10,7%. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Zweedse bouwsector (-16,6%) en Spanje (-12,2%). Een andere krachtige Poolse sector is de detailhandel. De verkopen in de detailhandel stegen in juli 2009 stegen 6,7% t.o.v. de voorgaande maand met 5,8% t.o.v. de verkopen in juli 2008.

Naast de eigen Poolse kracht is de Europese geldstroom een belangrijke bron voor deze ontwikkeling. Van alle landen in de Europese Unie krijgt Polen de meeste subsidies toegewezen (€ 67 miljard) en zijn zij in tegenstelling tot vele andere landen succesvol in het daadwerkelijk uitgeven van subsidies.

MARKTKANSEN POLEN

Gezien de algehele economische ontwikkelingen zijn de marktkansen legio en zijn er feitelijk voor ieder product of dienst commerciële mogelijkheden. Daarnaast zijn er bovengemiddelde kansen voor bedrijven die producten en / of diensten leveren die gerelateerd zijn aan het EK in 2012. In dat jaar organiseert Polen nl. samen met de Oekraïne het EK voetbal. Om aan de UEFA vereisten te voldoen, zijn investeringen benodigd die geraamd zijn op € 70 miljard. Deze investeringen betreffen behalve stadions en sport accommodaties ook allerlei infrastructurele projecten, die variëren van o.a. wegen, bruggen, vliegvelden, openbaar vervoer, hotels (in totaal moeten ca. 50.000 hotelkamers bijgebouwd worden, ICT en medische voorzieningen. De kwalificatie ‘bovengemiddelde kansen’ laat zich zodoende motiveren vanuit het feit dat er op uitzonderlijk korte termijn bijzonder veel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarvoor financiering beschikbaar is.

Samengevat kan men stellen dat Polen in 20 jaar tijd een bewonderenswaardige ontwikkeling heeft doorgemaakt: van een gesloten dictatoriaal regime met een planeconomie naar een ‘goedkoop lonen land’ met op dit moment de sterkste economische groei in de gehele Europese Unie en talrijke export potentie.

Bron: Fenedex expres oktober 2009

Share:
Share on LinkedIn