We realiseren de (commerciële) vertegenwoordiging voor onze klanten vanuit onze vestigingen in Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Oekraïne en Mozambique. Dergelijke vertegenwoordiging kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals onderstaand nader toegelicht. Combinaties tussen deze diensten zijn overigens vrij gebruikelijk.

OPRICHTEN LOKALE JURIDISCHE ENTITEIT (BV)

Wanneer een eigen lokale juridische entiteit gewenst is – doorgaans is dit een BV -richt EUNITE dergelijke rechtspersonen voor haar klanten op. Verschillende typen van rechtspersonen zijn mogelijk, zoals:

  • Dochterondernemingen (100% eigendom van de westerse moedermaatschappij);
  • Joint Ventures;
  • Branch offices etc.

Onze klanten kiezen er doorgaans voor om compleet nieuwe ondernemingen op te richten. Echter in sommige gevallen hebben onze klanten een voorkeur om ‘plank BV’s’ te verkrijgen. Dit zijn rechtspersonen die direct ingezet kunnen worden en daarbij schoon zijn (d.w.z. zonder enige zakelijke historie).

STATUTAIRE ZETEL

Iedere onderneming is verplicht om over een fysiek adres te beschikken voor zijn juridische entiteit. EUNITE faciliteert dergelijke statutaire zetels voor haar klanten. Op deze manier voorzien wij in twee behoeften, namelijk:

  1. Ondernemingen zonder een eigen locatie in het land, maar wel met een behoefte en / of verplichting om zichzelf lokaal te vestigen;
  2. Ondernemingen die al wel over een eigen locatie beschikken in het land, maar die echter een (fysieke) scheiding willen aanbrengen in hun operationele en financiële activiteiten.

LOCATIE

We ondersteunen onze klanten die behoefte hebben aan een eigen locatie. Een dergelijke locatie kan bestaan uit een productie locatie of kantoorruimte. Gebaseerd op de wensen van onze klant, identificeren wij de best passende mogelijkheden in het doelland, onderhandelen wij samen / namens onze klant met eigenaren en / of verhuurders. In sommige gevallen gebruiken onze klanten onze eigen kantoorruimte.

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGING

Naast de juridische en fysieke vertegenwoordiging zoals bovenstaand omschreven, kan EUNITE haar klanten ook commercieel vertegenwoordigen in het gewenste land. Op deze manier worden vaste kosten voorkomen. Onze klanten erkennen de voordelen van excellente commerciële medewerkers, gecombineerd met flexibele marketing en sales kosten.

DIRECTIE VERTEGENWOORDIGING

Tot slot kan EUNITE’s management ook de directie van onze klant in het doelland vertegenwoordigen. Met name klanten die beschikken over een directie die buiten het doelland gevestigd is – met een drukke agenda – waarderen de mogelijkheid om bepaalde directiebesluiten en formele handtekeningen aan ons uit te besteden. Een ander voordeel om EUNITE als directielid te benoemen – naast een tekort aan tijd – zijn lagere kosten: de reis- en verblijfskosten voor onze klanten worden geminimaliseerd door het uitbesteden van de directievertegenwoordiging. In de praktijk zien wij zowel een tijdelijke als een langdurige directie vertegenwoordiging. De bandbreedte van ons directie mandaat wordt in de praktijk uiteraard gemaximeerd.

WERVING EN SELECTIE

Wanneer een eigen organisatie gewenst is, heeft het merendeel van onze klanten in eerste instantie geen lokaal management beschikbaar. Voor veel klanten hebben wij zodoende hun lokale management geworven. Normaliter organiseren wij de eerste selectie zelfstandig. Dit omvat het plaatsen van de advertentie in de meest geschikte media. Op basis van de reacties en cv’s selecteren wij de best passende kandidaten en vergelijken wij hun competenties met het profiel van onze klant.

Daarna selecteren wij de best passende kandidaten en presenteren wij hun competenties  – voorzien van onze opmerkingen – aan onze klant. De tweede stap in de selectie bestaat uit een beoordeling van de kandidaten door onze klant en ons gezamenlijk. Uiteindelijk kiest onze klant de best passende kandidaat. In de laatste fase van het wervingsproces bieden wij vaak ondersteuning bij juridische onderwerpen (m.n. arbeidsrechtelijke zaken). Ten slotte leidt dit in het verkrijgen van het lokale management.