EUNITE faciliteert alle juridische diensten voor de maatwerk behoefte van haar klanten in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Oekraïne en in Mozambique. In het onderstaande overzichten staan de meest voorkomende onderwerpen nader toegelicht.

ONDERNEMINGSRECHT

Onze diensten op het vlak van ondernemingsrecht bevatten alle benodigde diensten voor het oprichten, optimaliseren en / of veranderen van rechtspersonen in overeenstemming met lokale wetgeving. Voorbeelden zijn het bepalen van aandeelhouders- en bestuursstructuren van lokale rechtspersonen, het opstellen van i) aandeelhouder overeenkomsten; ii) management overeenkomsten; iii) akten van oprichting en iv) overige verplichte documenten. Met name voor joint ventures verzorgen wij waardebepalingen van ondernemingen. Tot slot omvatten deze juridische diensten ook het liquideren van lokale entiteiten.

Een ander belangrijk onderwerp is het opstellen van contracten die de juiste balans vinden tussen de wensen van onze klant en de mogelijkheden / beperkingen van de lokale wetgeving. Voorbeelden van dit soort contracten zijn lease / huur overeenkomsten, (ver-) koop overeenkomsten, service contracten, management contracten enz. Alle contracten worden tweetalig opgesteld (in het Engels en in de lokale taal), op deze manier is onze klant er zeker van dat alle details van ieder contract helder zijn.

ARBEIDSRECHT

Arbeidsrechterlijke diensten bestaan voornamelijk uit het opstellen van arbeidscontracten voor medewerkers van de lokale entiteit. Uiteraard zijn dergelijke contracten eveneens tweetalig.

Daarnaast bieden wij ook juridische ondersteuning om werknemersgerelateerde problemen voor onze klanten op te lossen. Dergelijke problemen kunnen betrekking hebben op de werknemers, maar ook gericht zijn naar lokale autoriteiten enz.

LICENTIES EN VERGUNNINGEN

Voor bepaalde handelsactiviteiten zijn licenties en / of vergunningen vereist. EUNITE vraagt in voorkomende gevallen dergelijke licenties / vergunningen voor haar klanten aan. De inhoud en moeilijkheid varieert per klant: van relatief eenvoudige licenties als importlicenties tot zeer complexe vergunningen (vaak gelieerd aan grote investeringsprojecten).

Sommige licenties en vergunningen vereisen een lokale accreditatie van vaardigheden, expertise e.d. van de moederorganisatie en / of haar directie. Ook in dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat onze klanten deze accreditatie verkrijgen.

SPECIALE CASES

De bovengenoemde diensten vertegenwoordigen de reguliere vraag naar onze juridische diensten. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij ook voor speciale cases en / of gevoelige projecten, die te allen tijde bestaan uit maatwerk oplossingen.