Onze oorsprong in landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië is ook de basis voor onze kennis van subsidies. Zo werden snel diverse Nederlandse subsidies ontwikkeld voor deze landen. Daarnaast creëerden deze landen ook eigen subsidie programma’s om zo buitenlandse investeerders aan te trekken.

POLEN EU SUBSIDIE KAMPIOEN

SUBSIDIES POLENVan alle EU landen is Polen met stip de subsidie kampioen. In de periode 2007-2013 verkreeg Polen een totale EU subsidiesom van maar liefst € 108 miljard. Hongarije, Tsjechië en Roemenië volgen op ruime afstand met totale subsidie grootten van € 35, € 34, resp. € 35 miljard. Ook voor de huidige periode 2014-2020 is Polen wederom Europees subsidie kampioen. De totale som bedraagt in totaal € 136 miljard.

SUBSIDIES : OOST-EUROPA EN NEDERLAND

De beschikbaarheid van de grote aantallen subsidies in Oost-Europa is één reden waarom EUNITE in de loop der jaren zich tot subsidiespecialist heeft ontwikkeld. De andere reden is de Nederlandse overheid. Vanuit Nederland werden ook verschillende programma’s ontwikkeld voor landen als Polen, Tsjechië, Roemenië, Oekraïne enz. Eenvoudig gesteld bestonden dit meestal uit export en investeringssubsidies. Gezien onze aanwezigheid in Nederland en de diverse Oost-Europese landen is het begrijpelijk dat wij bij veel van deze Nederlandse subsidies een actieve rol hebben vervuld.

INNOVATIE SUBSIDIES

INNOVATIE SUBSIDIESDoordat wij inmiddels een subsidie track record hadden opgebouwd met investerings- en export subsidies, ontstond ook vraag naar onze ondersteuning bij het aanvragen van innovatiesubsidies. Initieel betrof dit Nederlandse innovatie subsidies, maar al snel werden deze gevolgd door EU subsidies voor innovatie (zoals FP7 en Horizon2020). Voorbeelden van innovatie subsidie cases zijn te vinden via deze link.

INVESTERING & PPP SUBSIDIES : ‘OVERAL TER WERELD’

Naast een verbreding van subsidie scope, is ook onze geografisch werkgebied sterk uitgebreid. Inmiddels bieden wij meerwaarde bij investering en PPP subsidies ‘overal ter wereld’. Dergelijke subsidies bestaan uit cash subsidies, fiscale voordelen en combinaties van beiden zijn eveneens gebruikelijk.

Meer over investment services